Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1963, roč. 12, č. G7

Obrázek
Rok
1963
Rok vydání
1964
Obor
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-17 K problému vyrovnávání úrovně zemědělství na úroveň průmyslu Loula, František | pdficon
[19]-26 Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce) Ovesný, Miroslav | pdficon
[27]-48 The religious and artistic reflection of reality : (a contribution to the question of the relations between religion and art) Loukotka, Jiří | pdficon
[49]-72 Propaganda und Semantik Steiner, Hanuš | pdficon
[73]-80 Propaganda a ideologie Smrčka, Walter | pdficon
[81]-92 Heкoтopыe идeoлoгичecкиe вoпpocы coвpeмeннoй гeнeтики : (poзмышлeниe нaд "Гeнeтикoй") Jašek, Antonín | pdficon
[93]-105 K otázce charakteru zbožní výroby a peněz za socialismu Havránek, Rostislav | pdficon
[107]-117 Základní fondy a jejich struktura Kučerák, Ladislav | pdficon
[119]-128 Podíl Dr. Bohumíra Šmerala na vzniku hesla dělnické vlády v letech 1922-1923 Kučera, Bohumil | pdficon
[129]-140 Ke vzniku mezinárodní dělnické pomoci Bednaříková, Marie | pdficon
Recenze a referáty – Рецензии и доклады – Rezensionen und Referate
Page Title
[141]-146 [Šik, Ota. Ekonomika, zájmy, politika: jejich vzájemné vztahy do socialismu] Kirš, Zdeněk | pdficon
145-150 Tendenze del capitalismo italiano I-II Reichel, Renato | pdficon
150-153 [Vygodskij, Solomon L'vovič. Očerki teorii sovremennogo kapitalizma] Setinský, Jiří | pdficon
153-155 [Michalová, Cecilie et al. Filosofie a přírodní vědy] Vlachová, Bohumila | pdficon
156-159 [Cvekl, Jiří. Člověk a světový názor: k psychologii světových názorů] Tomašovský, Vojtěch | pdficon
160-163 Cenný příspěvek k problematice inteligence za kapitalismu a socialismu Linhart, Karel | pdficon
163-164 [Pinc, Karel. Společenská spotřeba obyvatelstva v ekonomice socialismu] Šrůtka, Jan | pdficon
165-166 [1921: vzpomínky na vznik KSČ] Štěpánková, Olga | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
[167]-168 Sociologická studie o smýšlení a obavách amerických vědců Macků, Jan | pdficon
168 Příspěvek k diskusi o otázkách pravdy Macků, Jan | pdficon
169 Dvě knihy o ideologické práci Beneš, Augustin | pdficon
169-170 Rozvoj socialistické společnosti a hnutí brigád socialistické práce Beneš, Augustin | pdficon
170-171 [Wissenschaftliche Zeitschrift, 1961, Jg. 6] Štancl, Rudolf | pdficon
171-172 [Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu] Štancl, Rudolf | pdficon
172-174 Druhá mezinárodní konference redakčních kolektivů marxistických filosofických časopisů Bartoš, Jaromír | pdficon
Page Title
175-178 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon