Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1989-1990, roč. 38-39, č. G33