3

Title: Opera Slavica
Rok: 2014
Ročník: 24
Číslo: 3
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2014
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section [Editorial]
Title Document Document
[Editorial] | 3–4
Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef; Gazda, Jiří
PDF PDF
Články
Title Document Document
"Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова и "Степной волк" Г. Гессе : (опыт построения типологической параллели) | 5–15
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF PDF
K žánrom modernej ruskej a ukrajinskej prózy | 16–26
Žemberová, Viera
PDF PDF
Цветовые эффекты в лирике Арсения Тарковского | 27–36
Zacharijeva, Irina
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
Vojvodinské literárne kontakty a literárnovedné kontexty | 37–40
Žemberová, Viera
PDF PDF
Zprávy – kronika
Title Document Document
Jubileum ukrajinistky Ľubice Babotovej | 41–42
Žemberová, Viera
PDF PDF
Za profesorom Pavlom Petrusom | 42–44
Žemberová, Viera
PDF PDF
Medzinárodná konferencia na počesť 100. narodenín Bohumila Hrabala | 44–45
Szabó, Réka
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Návrat k tradíciám | 46–49
Roman, Michal
PDF PDF
[Стојановиħ Пантовиħ, Боjана. Распони модернизма. Упоредна читања српске књиҗевности] | 49–52
Mikušiak, Igor
PDF PDF
Ruský příspěvek k české i slovenské recepci odkazu L. N. Tolstého | 52–55
Richterek, Oldřich
PDF PDF
Slovenská práce o interkulturní komunikaci | 55–59
Zelenka, Miloš
PDF PDF
Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície | 59–64
Žemberová, Viera
PDF PDF