Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts

Název: Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts
Variantní název:
  • Zichova Vina – ohlasy na koncertní provedení ukázek
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 2, s. 223-235
Rozsah
223-235
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] LEŠKA, Rudolf. 2018. Zichova ibsenovská opera. Divadelní noviny 27 (2018): 13: 7.

[2] HOFFMANOVÁ, Karla. 2018. Otakar Zich a jeho zapomenutá opera Vina. Hudební rozhledy 71 (2018): 8: 30–31.

[3] PAVLICA, Lukáš. 2018. Zichova Vina jako scénický koncert. Časopis Harmonie [online]. (11. 6. 2018). Available online at: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/zichova-vina-jako-scenicky-koncert.html