3

Title: Opera Slavica
Rok: 2008
Ročník: 18
Číslo: 3
Rok vydání
2008
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Poetologický význam a poznávacia funkcia hodnoty v umeleckej literatúre | 1–14
Žemberová, Viera; Bilasová, Viera
PDF
On one kind of reduplication in old Serbian sacral poetry | 15–27
Čarkić, Milosav Ž.
PDF
Парадоксы "оптической" образности в антиутопиях E. Замятина "Мы" и В. Набокова "Приглашение на казнь" | 28–38
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
O knihovně (nejen) České besedy v Bele Crkvi | 39–46
Linda, Jaromír
PDF
Mrštíkova léčba Ruskem | 47–49
Kostelník, Jakub
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Časopis Novaja rusistika vstupuje do života | 50–51
Dohnal, Josef
PDF
Recenze
Title Document
Slavistika a komparatistika | 52–53
Pospíšil, Ivo
PDF
Číst Čechova "klasicky" nebo jinak? | 53–55
Dohnal, Josef
PDF
Na cestě k poznání : sborník k padesátinám profesora Vladimira Penčeva | 55–56
Krejčová, Elena
PDF
[Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století: sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby] | 56–58
Szafrańska, Agnieszka
PDF
Hralovy dějiny moderní ruské literatury | 58–59
Zahrádka, Miroslav
PDF
[Štěpán, Ludvík. Pohledy na slovanské literatury II: v středoevropském trojúhelníku] | 59–61
Müllerová, Dita
PDF
[Skorunka, František. Úvod do tvůrčího psaní] | 61–62
Šaur, Josef
PDF
Jubileum slovenského literárneho vedca (Pavol Petrus) | 63–65
Zelenková, Anna
PDF
[Taneski, Zvonko. Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša] | 65–68
Rédey, Zoltán
PDF