Musicologica Brunensia 2019, roč. 54, č. 2

Obrázek
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Page Title
5-15 How desperate he must feel sitting there helplessly : Jews, Gypsies, Czechs... and the Chinese... from Zápisník to Terezín and beyond Beckerman, Michael | pdficon
Page Title
17-28 Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944) Spurný, Lubomír | pdficon
Page Title
29-42 Jazz na Slovensku v období fašizmu Kajanová, Yvetta | pdficon
Page Title
43-53 Duchovní hudba a česká hudební kultura v devadesátých letech minulého století Vičarová, Eva; Janíčková, Kateřina | pdficon
Page Title
55-62 On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions Macek, Petr | pdficon
Page Title
63-76 Financování multimediální výchovy v hudebním oboru na základních uměleckých školách Martinková, Petra | pdficon
Page Title
77-88 Inventáře hudební sbírky v Blížkovicích na Moravě z 18. a 19. století a jejich srovnání se současným stavem pramenů Ratolístková, Michaela | pdficon
Page Title
89-104 Dějiny tvoří "ti malí", aneb, Život a dílo Emanuela Ambrose Balódy, Milan | pdficon
Page Title
105-110 K některým aspektům ztvárnění unisona a jeho metamorfizacím ve vybrané operní literatuře 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století Dichtl, Karel | pdficon
Page Title
111-122 Český heldentenor Joseph Aloys Tichatscheck a jeho první spolupráce s Richardem Wagnerem Kajzar, Martin | pdficon