1

Title: Brno studies in English
Rok: 1991
Ročník: 19
Číslo: 1
Rok vydání
1991
ISSN
0231-5351
ISBN
80-210-0310-3
Poznámka
  • Brno studies in English, Volume 19 (1991) vyšel v rámci řady Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada K, germanisticko-anglistická jako číslo K13.
Obor
Title Document
Josef Hladký – sexagenarian | [11]–16
Firbas, Jan
PDF
Title Document
Bibliography of Josef Hladký's works | [19]–23
Golková, Eva
PDF
Studies in linguistics – Studie lingvistické
Title Document
Some notes on English and Slovak personal pronouns | [25]–34
Bázlik, Miroslav
PDF
Some notes on the history of Slovak Anglicist lexicography | [35]–44
Böhmerová, Ada
PDF
Beowulf 566 : what ebbing waves would leave | [45]–53
Čermák, Jan
PDF
Pronouns, functional sentence perspective and intonation | [55]–64
Chamonikolasová, Jana
PDF
The complex sentence in British and Czech grammar | [65]–75
Dušková, Libuše
PDF
On some basic issues of the theory of functional sentence perspective. III, On discreetness in functional sentence perspective | [77]–92
Firbas, Jan
PDF
Czechoslovak linguistics and the world | [93]–101
Garvin, Paul L.
PDF
The sentence/clause beginnings in English and Czech | [103]–118
Golková, Eva
PDF
Czech equivalents of English ing-forms as noun postmodifiers | [119]–126
Hornová, Libuše
PDF
Componential analysis in English verb complementation | [127]–132
Macháček, Jaroslav
PDF
On discourse functions in the English language of conversation | [133]–142
Urbanová, Ludmila
PDF
On spoken directives for building up written utterances | [143]–147
Vachek, Josef
PDF
Studies in literature – Studie literárněvědné
Title Document
Some problems of the critical reception of Stephen Crane's "Maggie, a girl of the streets" | [149]–156
Grmela, Josef
PDF
The great lie, or, the case of the lost women | [157]–166
Nováková, Soňa
PDF
British and American literature in Jan Neruda's magazine "Pictures of life" (Obrazy života) | [167]–185
Pantůčková, Lidmila
PDF
Reviews – Recenze
Title Document
[Hladký, Josef. Zrádná slova v angličtině (False friends in English)] | [186]–187
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
[Bertram, Ulrich; Petzold, Dieter, ed. Erlanger Anglistik und Amerikanistik in Vergangenheit und Gegenwart: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen eines Institute 1890-1900 (Erlangenská anglistika a amerikanistika v minulosti a přítomnosti: sborník k stoletému trvání ústavu 1890-1990)] | 187–188
Firbas, Jan
PDF
Chronicle – Kronika
Title Document
Professor Josef Vachek - an honorary doctor of Masaryk university | [189]–190
Firbas, Jan
PDF
Brno English Teacher Education Conference, Masaryk University, Faculty of Arts, 6-9 May 1991 | [191]–192
Pospíšil, Miroslav
PDF
Aleš Tichý | [193]–194
Chamonikolasová, Jana
PDF