Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1968, roč. 17, č. I3

Image
Rok
1968
Rok vydání
1968
Poznámka
  • Společné pedagogicko-psychologické číslo
Články – Articles
Page Title
[5]-14 BOD(h) - dotazník ke kvalitativnímu rozboru rysů osobnosti Kratochvíl, Stanislav | pdficon
[15]-36 Einige methodologische Probleme der Pädagogik Jůva, Vladimír | pdficon
[37]-54 Modernizace pojetí pracovní výchovy Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[55]-62 K problematice výukového filmu Hnát, Jaroslav | pdficon
Diskuse – Diskussion
Page Title
[63]-73 Vědu do kádrové práce Bárta, Boleslav | pdficon
[75]-80 Vědeckotechnická revoluce a problémy estetické výchovy Jůva, Vladimír | pdficon
Zprávy – Notes
Page Title
[81]-89 Život a vědecká práce doc. Dr. Ludmily Koláříkové Míček, Libor | pdficon
[91]-92 Vliv neuroticismu na postoje studentů k výrobní práci Bárta, Boleslav | pdficon
[93]-103 Vznik Psychologického ústavu v Brně a jeho význam pro rozvoj československé psychologie Chmelař, Vilém | pdficon
[105]-115 Analýza a zhodnocení stavu klinické psychologie k dvacátému výročí PLR Obuchowski, Kazimierz | pdficon
Page Title
[117]-119 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon