Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách

Název: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách
Variantní název:
  • A lace from a funeral gown of a Czech queen made by the technique of board weaving
  • Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 299-313
Rozsah
299-313
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá detailním průzkumem textilní techniky tkaní na destičkách, kterou byla zhotovena hedvábná tkanice zdobená zlatým a hedvábným přidaným vzorujícím útkem tvořícím geometrický motiv. Velmi zdobná borta zřejmě původně patřila k živůtku ženských šatů, pravděpodobně Anny Falcké, které byly nalezeny v královské kryptě v katedrále sv. Víta. Vedle historického a textilně technologického průzkumu je prezentováno i experimentální zhotovení napodobeniny tkanice s přidanými útky.
This contribution is devoted to detailed analysis of the technique of board weaving, employed in the manufacture of a silk lace decorated with added gold and silk wefts making up a geometrical motif. The decorative border probably belonged with the bodice of a dress, possibly of Queen Anne of Bavaria, found in the royal crypt of St. Vitus Cathedral at Prague Castle. The article presents the results of historical and technological research, as well as experimental manufacture of a replica of a lace with added wefts.
Reference
[1] BRAVERMANOVÁ, M., 2006: Textil nejstarších Přemyslovců. In: České země v raném středověku (Sommer, P., ed.), 193–213. Praha.

[2] BRAVERMANOVÁ, M., 2012: Pohřby a hroby lucemburských králů. In: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (Šmahel, F.–Bobková, L., edd.), 228–234. Praha.

[3] BRAVERMANOVÁ, M.–KLOUDOVÁ, R., 2006: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Begräbnisgewand von Jan Zhořelecký aus der königlichen Gruft im Sankt-Veits-Dom in der Prager Burg, AH 31, 403–412.

[4] BRAVERMANOVÁ, M.–KLOUDOVÁ, R., 2009: Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta – Geometrisch verziertes Gewebe aus dem Königsgrab im Veitsdom, AH 34, 463–481.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.–KLOUDOVÁ, R., 2010: Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta – Das Begräbniskleid einer der böhmischen Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom, AH 35, 203–222.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–LEPPIN, B.–OTAVSKÁ, V., 2011: Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta – Das Fragment eines Begräbniskleides und ein Schleir, ein sog. Kruseler, aus dem Sarg böhmischer Königinnen aus der Königsgruft im St. Veitsdom, AH 36, 593–625.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

[8] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě – Ein romanisches Gewebe aus der königlichen Gruft, AH 25, 409–432.

[9] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2003: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebíře – Der bergräbnisschuh wahrscheinlich des Bischofs Šebíř (Severus), AH 28, 503–524.

[10] BŘEZINOVÁ, H., 1997: Doklady textilní výroby v 6.–12. století na území Čech, Moravy a Slovenska – Belege für die Textilherstellung im 6.–12. Jh. in Böhmen, Mähren und in der Slowakei, PA LXXXVIII, 124–179.

[11] BŘEZINOVÁ, H., 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů – Textile Manufacture in the Czech Lands in the 13th–15th Centuries. Understanding Textile Production on the Basis of Archaeological Finds. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha – Brno.

[12] BŘEZINOVÁ, H., 2010: Tablet-woven and Tabby-woven braids from the Czech late medieval archaeological findings. Fasciculi Archaeologiae Historicae. From Studies into Ancient Textiles and Clothing. Fasciculus XXIII., 47–51. Łódź.

[13] BŘEZINOVÁ, H.–POPPOVÁ URBANOVÁ, K., 2009: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova – Textile fragments on a Roman period bronze bucket from Řepov, Central Bohemia, AR LXI, 101–117.

[14] CIBULKA, J., 1928: Královská hrobka v Chrámě sv. Víta na Hradě Pražském, Umění II, 41–44.

[15] COLLINGWOOD, P., 1982: The Techniques of Tablet Weaving. Oregon.

[16] CROWFOOT, E.–PRITCHARD, F.–STANILAND, K., 1992: Textiles and clothing (c. 1150 – c. 1450). Medieval finds from excavations in London. London.

[17] FLURY-LEMBERG, M.–OTAVSKÝ, K., 1994: Das Grabgewand König Wenzels IV. In: Festschrift für Hermann Fillitz zum 70. Geburtstag. Aachener Kunstblätter des Museumsvereins, 293–304. Köln.

[18] GOLLEROVÁ-PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[19] KONSERVIERUNGSBERICHT, 1992: Dalmatik vom Grabornat König Wenzels (1361–1419). AbeggStiftung. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 5.

[20] LEJSKOVÁ, M., 1931: Dvojí šat královen z hrobky českých králů v chrámě sv.Víta v Praze, PA XXXVII, 5–9. NCS Colour AB, 2013: The Universal Language of Colour. Stockholm.

[21] OTAVSKÝ, K.–WARDWELL, A. E., 2011: Mittelalterliche Textilien II. Zwischen Europa und China. AbeggStiftung, Bern.

[22] RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980, rkp. ulož. v dokumentaci uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.

[23] SPIES, N., 2000: Ecclesiastical Pomp and Aristocratic Circumstance. A thousand years of brocaded tabletwoven bands. Maryland.

[24] STAŇKOVÁ, J.–BARAN, L., 2008: Tradiční textilní techniky. Praha.

[25] ŠÁLKOVÁ et al., v tisku: Šálková, T.–Houfková, P.–Novák, J.–Bezděk, A.–Šuláková, H.–Kovačiková, L.–Březinová, H.–Farkašová, K.–Koník, P.–Paveka, J.–Myšková, E.–Bešta, T.–John, J.–Chvojka, O.–Michálek, J., Organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic).

[26] VOCABULARY OF TECHNICAL TERMS, 1964: Vocabulary of Technical Terms Fabrics. Centre International d'Etude des Textiles Anciens. Lyon.