Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou

Název: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou
Variantní název:
  • Leather artefacts from Veselí nad Moravou castle
  • Lederartefakte von der Burg in Veselí nad Moravou (Wessely an der March)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 653-671
Rozsah
653-671
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá koženými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky zdejšímu příznivému prostředí (vysoká hladina spodní vody, omezený přístup vzduchu) se tyto vzácné předměty dochovaly do současnosti. V souboru jsou nejčastěji zastoupeny části obuvi, méně již pochvy, brašny, opasky a řemeny, odpad a další neidentifikovatelné nálezy. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
This article discusses leather artefacts found in the outer bailey of the Veselí nad Moravou castle. The castle is situated on the alluvial plain of the Morava River, and these rare artefacts have been preserved thanks to the favourable environment (high level of ground water, absence of air). The series is dominated by parts of footwear, the remainder consisting of sheaths, bags, belts and straps, as well as waste and further unidentifiable items. Although the series is relatively small, it comprises a varied assortment of objects and is unique due to the site where it was uncovered. Its origin is placed between the second half of the 13th century and the early 14th century.
Note
Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
Der vorliegende Text entstand unter Förderung des Projektes der Förderagentur der Tschechischen Republik P405/11/1729 Veselí nad Moravou – eine mittelalterliche Burg in der Flussaue.