Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě

Název: Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě
Variantní název:
  • The final anthropic principle in philosophy, pedagogy and information science
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-116
Rozsah
103-116
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek nabízí kritický pohled na finální antropický princip a analyzuje jej především z pohledu filosofie, pedagogiky a informační vědy. Nejslabšími místy teorie jsou nesporně vágní definice pojmu informace a také aktuální astrofyzikální pozorování, která se kloní spíše k modelu otevřeného nežli uzavřeného vesmíru. Text porovnává Tiplerův a de Chardinův koncept růstu informací a bodu Omega a nabízí pohled na novou "digitální pedagogiku" jako na aktuální a významnou pedagogickou disciplínu.
The article offers a critical look at the final anthropic principle and analyzes it primarily from the perspective of philosophy, pedagogy and information science. The weakest points of the theory are undeniably vague definition of information as well as current astrophysicalobservations that leans more towards a model the open universe than closed. The text compares Tipler's and de Chardin's concept of growth information and the Omega point, and offers insight into the new "digital pedagogy" as timely and important educational discipline.
Reference
[1] BLUDMAN, Sidney A. Thermodynamics and the End of a Closed Universe. 1984.

[2] BOSTROM, Nick. History of transhumanist thought. N Journal of Evolution and Technology. 2005, (14). Dostupné také z: http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf

[3] CAREY, Benedict. Jak se učíme: překvapivá pravda o tom, kdy, kde a jak se učíme. 1. vydání. Brno: Bizbooks, 2015, 247 s. ISBN 978-80-265-0349-1.124-125. Str. 124‒125.

[4] COREY, Michael Anthony. God and the new cosmology: the anthropic design argument. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, c1993, xv, 332 p. ISBN 0847678024.

[5] DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Hilbertův program: proměna matematické praxe před a po Gödelových větách o neúplnosti. Matematika v proměnách věků. VI, 2010, 175‒185.

[6] HAWKING, Stephen William. Stručná historie času. Mladá fronta, 1991. Str. 134‒135.

[7] CHARDIN, Pierre Teilhard de. Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005. ISBN 80-867-1548-5.

[8] CHARDIN, Pierre Teilhard de; SOKOL, Jan. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1990. 264 s. ISBN 8070210435. Str. 153‒154.

[9] KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v perspektivě dialogu mezi přírodní vědou, filozofií a teologií. 1. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 214 s. ISBN 80-244-1523-2.

[10] LEVIN, Leonid A. Laws of information conservation (nongrowth) and aspects of the foundation of probability theory. Problemy Peredachi Informatsii, 1974, 10.3: 30-35.

[11] MARTELET, Gustave. Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího: primát Krista a transcendence člověka. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, 254 s. Slovo a obraz (Refugium Velehrad-Roma). ISBN 978-80-7412-118-0. Str. 56‒59.

[12] MOOR, James H. An analysis of the Turing test. Philosophical Studies, 1976, 30.4: 249‒257.

[13] SHNEIDERMAN, Ben; SHAPIRO, Stuart C. Toward a theory of encoded data structures and data translation. International Journal of Computer & Information Sciences, 1976, 5.1: 33‒43. | DOI 10.1007/BF00991070

[14] SKALICKÝ, Karel. "Antropický princip" v podání Eduarda Krumpolce jako naléhavá výzva k mezioborovému dialogu. Teologické texty. 2007, (4). ISSN 0862-6944. Dostupné také z: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Antropicky-princip-v-podani-Eduarda-Krumpolce-jako-nalehava-vyzva-k-mezioborovemu-dialogu.html

[15] ŠMAJS, Josef; BINKA, Bohuslav; ROLNÝ, Ivo. Etika, ekonomika, příroda. Grada, 2012.

[16] TEREZA, Matějčková. Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Remeauva synovce. Reflexe. 2013, (44): 27‒49.

[17] TIPLER, Frank J. Anthropic-principle arguments against steady-state cosmological theories. The Observatory, 1982, 102: 36‒39.

[18] TIPLER, Frank J. The anthropic principle: a primer for philosophers. In: PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. Philosophy of Science Association, 1988. p. 27‒48.

[19] WEISCHEDEL, Ralph M.; VOGE, Wilfried M.; JAMES, Mark. An artificial intelligence approach to language instruction. Artificial Intelligence, 1978, 10.3: 225‒240.