1

Title: ProInflow
Rok: 2016
Ročník: 8
Číslo: 1
Rok vydání
2016
ISSN
1804-2406
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Novotný, Roman
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
FRBR and the publication statement: problem of identification of relationships and attributes of the entity Manifestation | 4–12
Drobíková, Barbora; Odehnalová, Marie; Juranová, Ema; Králová, Kristýna; Svatoš, Ladislav
PDF
Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN | 13–53
Cubr, Ladislav; Lodrová, Iveta; Řehánek, Martin; Vašek, Zdeněk
PDF
Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně | 54–88
Lorenz, Michal
PDF
Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze | 89–102
Pavlásková, Eliška
PDF
Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě | 103–116
Černý, Michal
PDF
Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven | 117–127
Krčál, Martin
PDF
Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví | 128–138
Zbiejczuk Suchá, Ladislava
PDF