[Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí]

Název: [Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 4, s. 54-56
Rozsah
54-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Trösterová, Zdeňka. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994. 77 s. Skripta. ISBN 80-7044-075-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.