4

Title: Opera Slavica
Rok: 1994
Ročník: 4
Číslo: 4
Rok vydání
1994
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Славяноведение в Украине | 1–16
Myronova, Halyna
PDF
Title Document
Приемы сокращения слова в разновременных списках жития Александра Невского XIV-XVII веков | 17–23
Nikiforova, Svetlana Aleksandrovna
PDF
Title Document
Метафора и префикс анти- в современном русском языке | 24–28
Buldakova, Marina N.
PDF
Title Document
Některé vývojové aspekty slov označující existenci vody v ruském jazyce | 29–34
Korostenski, Jiří
PDF
Title Document
Frazemy z etnonimami i choronimami w świetle kulturowej teorii języka | 35–40
Mrózek, Robert
PDF
Rozhledy – kronika
Title Document
Россия и Украина : (, или, Неопанславизм А. Солженицына) | 41–44
Bieder, Hermann
PDF
K sedmdesátinám doc. Bedřicha Česala | 45–46
Vyčichlová, Ema
PDF
Profesoru Zimkovi k sedmdesátinám | 46–48
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva
PDF
Recenze
Title Document
Порівнялні студії близькоспоріднених мов | 49–51
Dìdkìvs'ka, Ljudmyla Prokopìjivna
PDF
Philologica XLI: venované XI. slavistickému kongresu | 51–54
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí] | 54–56
Brandner, Aleš
PDF
[Sekaninová, E. Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi] | 56–58
Gazda, Jiří
PDF
Slovníky a "nadslovníky" Petra Dvořáčka | 58–59
Vysloužilová, Eva; Flídrová, Helena
PDF
[Воробьев, В.В. Лингвокультурологические принципы презентации учебного материала: (проблемы концентризма)] | 60–61
Timofejev, Jevgenij
PDF
Polsko-makedonské studie | 61–62
Dorovský, Ivan
PDF