Opera Slavica 1994, vol. 4, iss. 4

Image
Year
1994
Publication year
1994
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Page Title
1-16 Славяноведение в Украине Myronova, Halyna | pdficon
Page Title
17-23 Приемы сокращения слова в разновременных списках жития Александра Невского XIV-XVII веков Nikiforova, Svetlana Aleksandrovna | pdficon
Page Title
24-28 Метафора и префикс анти- в современном русском языке Buldakova, Marina N. | pdficon
Page Title
29-34 Některé vývojové aspekty slov označující existenci vody v ruském jazyce Korostenski, Jiří | pdficon
Page Title
35-40 Frazemy z etnonimami i choronimami w świetle kulturowej teorii języka Mrózek, Robert | pdficon
Rozhledy – kronika
Page Title
41-44 Россия и Украина : (, или, Неопанславизм А. Солженицына) Bieder, Hermann | pdficon
45-46 K sedmdesátinám doc. Bedřicha Česala Vyčichlová, Ema | pdficon
46-48 Profesoru Zimkovi k sedmdesátinám Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva | pdficon
Recenze
Page Title
49-51 Порівнялні студії близькоспоріднених мов Dìdkìvs'ka, Ljudmyla Prokopìjivna | pdficon
51-54 Philologica XLI: venované XI. slavistickému kongresu Trösterová, Zdeňka | pdficon
54-56 [Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí] Brandner, Aleš | pdficon
56-58 [Sekaninová, E. Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi] Gazda, Jiří | pdficon
58-59 Slovníky a "nadslovníky" Petra Dvořáčka Vysloužilová, Eva; Flídrová, Helena | pdficon
60-61 [Воробьев, В.В. Лингвокультурологические принципы презентации учебного материала: (проблемы концентризма)] Timofejev, Jevgenij | pdficon
61-62 Polsko-makedonské studie Dorovský, Ivan | pdficon