[Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí]

Title: [Trösterová, Z. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí]
Author: Brandner, Aleš
Source document: Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 4, pp. 54-56
Extent
54-56
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Trösterová, Zdeňka. Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994. 77 s. Skripta. ISBN 80-7044-075-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.