Prekoncepce manželství ve vztahu k vlivům původní rodiny

Název: Prekoncepce manželství ve vztahu k vlivům původní rodiny
Variantní název:
  • Preconceptions of a marriage in relation to influences of the family-of-origin
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, roč. 45, č. P1, s. [65]-73
Rozsah
[65]-73
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tradičně uznávaná podoba manželství s jasným rozlišením mužských a ženských rolí, kompetencí a povinností, s ženou podřízenou muži, kdy oba žijí v těsném sepětí se širší rodinou až do smrti, ustupuje moderní podobě manželství jakožto partnerství dvou rovnocenných jedinců, hledajících i v manželství prostor pro seberealizaci a naplnění "práva" na štěstí, s nejasným vymezením rolí i s často realizovanou možností zrušení tohoto svazku rozvodem. Tento vývoj probíhá pozvolna a nedochází-li ve společnosti k radikální změně, která by výrazně ovlivnila postoje k manželství a k rodině, lze předpokládat, že mladí lidé jsou při vstupu do manželství ve značné míře ovlivnění rodičovskou rodinou a názory generace svých rodičů. I obecné povědomí počítá s vlivem rodičů a jejich manželství na manželství dětí. Při výběru partnerů se mladým lidem doporučuje, aby si všímali, jak vypadá manželství rodičů zvoleného partnera a jak se chová jeho rodič stejného pohlaví. Také v odborné literatuře se setkáme do jisté míry s potvrzením tohoto vlivu. Je třeba se ho obávat? Kterých složek manželství se týká více a kterých méně? Cílem našeho výzkumu bylo zjistit některé souvislosti mezi prekoncepcemi manželství vysokoškolských studentů ve věku 18-20 let a jejich percepcí a hodnocením manželství rodičů.