Prekoncepce manželství ve vztahu k vlivům původní rodiny

Title: Prekoncepce manželství ve vztahu k vlivům původní rodiny
Variant title:
  • Preconceptions of a marriage in relation to influences of the family-of-origin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. [65]-73
Extent
[65]-73
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tradičně uznávaná podoba manželství s jasným rozlišením mužských a ženských rolí, kompetencí a povinností, s ženou podřízenou muži, kdy oba žijí v těsném sepětí se širší rodinou až do smrti, ustupuje moderní podobě manželství jakožto partnerství dvou rovnocenných jedinců, hledajících i v manželství prostor pro seberealizaci a naplnění "práva" na štěstí, s nejasným vymezením rolí i s často realizovanou možností zrušení tohoto svazku rozvodem. Tento vývoj probíhá pozvolna a nedochází-li ve společnosti k radikální změně, která by výrazně ovlivnila postoje k manželství a k rodině, lze předpokládat, že mladí lidé jsou při vstupu do manželství ve značné míře ovlivnění rodičovskou rodinou a názory generace svých rodičů. I obecné povědomí počítá s vlivem rodičů a jejich manželství na manželství dětí. Při výběru partnerů se mladým lidem doporučuje, aby si všímali, jak vypadá manželství rodičů zvoleného partnera a jak se chová jeho rodič stejného pohlaví. Také v odborné literatuře se setkáme do jisté míry s potvrzením tohoto vlivu. Je třeba se ho obávat? Kterých složek manželství se týká více a kterých méně? Cílem našeho výzkumu bylo zjistit některé souvislosti mezi prekoncepcemi manželství vysokoškolských studentů ve věku 18-20 let a jejich percepcí a hodnocením manželství rodičů.