Výzva k odpovědnosti-etický základ terapeutické práce s partnery

Název: Výzva k odpovědnosti-etický základ terapeutické práce s partnery
Variantní název:
  • Appeal for responsibility-an ethical basis of therapeutic work with couples
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, roč. 45, č. P1, s. [113]-116
Rozsah
[113]-116
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Stať je pokusem o stanovení etických normativů manželské terapie. Autor rozlišuje etiku manželskou a etiku rodinnou. Zdůrazňuje primát etiky rodinné (manželství jako instituce je tu proto, aby mohla vzniknout rodina). Axiologický základ etiky rodiny hledá v hodnotě domova (tvorba domova je smyslem rodiny). Domov je společné dílo, na které partneři nesou svůj podíl odpovědnosti. Terapeutický rozhovor má proto být veden "jazykem domova". V jeho slovníku jsou dominantní takové výrazy jako "starost o domov" a "rodičovská odpovědnost za domov". Výzva k přijetí této odpovědnosti je jádrem terapeutické intervence.
This article is au attempt to determine the ethical norms of the marital therapy. The author differentiates between a matrimonial ethics and a family ethics. He emphasizes the main role of family ethics (marriage as an institution is here to form a family). He is searching for the axiological basis of family ethics in the value of the "home" (the meaning of the family life is to create the "home"). The "home" is a common work for which both partners are responsible. Therefore the therapeutic dialogue should be held in the "language of the home". In his vocabulary the author mainly uses such terms as "care for home" and "parental responsibility for home". The base of the therapeutic intervention is an appeal to the clients for the acceptance of this responsibility.