Bojničanová, Renáta

Varianty jmen:

Bojničanová, Renáta (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Bojničanová, Renáta. Dráma Janošík Jiřího Mahena v česko-slovenských a európskych súvislostiach. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 37–51.

Článek
Bojničanová, Renáta. Slovenská literatúra v preklade do španielskeho jazyka a jej recepcia. Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 175–177.