Bojničanová, Renáta

Name variants:

Bojničanová, Renáta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Bojničanová, Renáta. Dráma Janošík Jiřího Mahena v česko-slovenských a európskych súvislostiach. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 37–51.

Article
Bojničanová, Renáta. Slovenská literatúra v preklade do španielskeho jazyka a jej recepcia. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 175–177.