Hlubek, Lukáš

Varianty jmen:

Hlubek, Lukáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 323–345.

Článek
Hlubek, Lukáš; Šlézar, Pavel. Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 583–607.

Článek
Hlubek, Lukáš. Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 863–873.

Článek
Hlubek, Lukáš; Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 437–447.

Článek
Hlubek, Lukáš. Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 431–443.

Článek
Hlubek, Lukáš; Moník, Martin; Kapusta, Jaroslav. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 835–853.

Článek
Hlubek, Lukáš; Halama, Jakub; Baják, Martin. Současný stav poznání zaniklé středověké vsi Stříteže (k. ú. Svinov u Pavlova). Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 611–639.