Hlubek, Lukáš

Name variants:

Hlubek, Lukáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 323–345.

Article
Hlubek, Lukáš; Šlézar, Pavel. Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 583–607.

Article
Hlubek, Lukáš. Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 863–873.

Article
Hlubek, Lukáš; Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 437–447.

Article
Hlubek, Lukáš. Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 431–443.

Article
Hlubek, Lukáš; Moník, Martin; Kapusta, Jaroslav. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 835–853.

Article
Hlubek, Lukáš; Halama, Jakub; Baják, Martin. Současný stav poznání zaniklé středověké vsi Stříteže (k. ú. Svinov u Pavlova). Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 611–639.