Kačírek, Ľuboš

Varianty jmen:

Kačírek, Ľuboš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave. Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 1, s. 68–69.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 38–39.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 10–15.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 42–47.

Článek
Kačírek, Ľuboš. Revolúcia 1848/1849 a Slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii. Museologica Brunensia. 2019, roč. 8, č. 1, s. 18–26.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 4–14.