Kačírek, Ľuboš

Name variants:

Kačírek, Ľuboš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 68–69.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 38–39.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 10–15.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 2, pp. 42–47.

Article
Kačírek, Ľuboš. Revolúcia 1848/1849 a Slovenské národné hnutie v múzejnej prezentácii. Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 1, pp. 18–26.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 4–14.