Novák, Miroslav

Varianty jmen:

Novák, Miroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Kapitola
Novák, Miroslav. Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, s. 109–116.

Kapitola
Novák, Miroslav. Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, s. 107–122.

Článek
Novák, Miroslav. K otázce reparací pravěké keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 89–100.

Článek
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, roč. 22, č. 1, s. 27–69.