Novák, Miroslav

Name variants:

Novák, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter
Novák, Miroslav. Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, pp. 109–116.

Chapter
Novák, Miroslav. Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 107–122.

Article
Novák, Miroslav. K otázce reparací pravěké keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 89–100.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.