Palas, Karel

Varianty jmen:

Palas, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 37.

Článek
Palas, Karel. [Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 159–160.

Kapitola
Kopecký, Milan; Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 41–50.

Kapitola
Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 73–81.

Článek
Palas, Karel. Dějiny české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 247–249.

Článek
Palas, Karel. Filip Sigmund a jeho cestopis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 83–88.

Článek
Palas, Karel. K šedesátinám Františka Tenčíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 186–187.

Článek
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 7–16.

Článek
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 7–12.

Článek
Palas, Karel. K sedmdesátinám Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 131–134.

Kapitola
Palas, Karel. K провлематике овластной ролународной литературы XVIII века. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, s. 87–89.

Článek
Palas, Karel. [Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 134–135.

Článek
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. České humanistické drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. D36-37, s. 117–118.

Článek
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 139–140.

Článek
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 172–173.

Článek
Palas, Karel. Krameriova Cesta do Arábie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 119–123.

Článek
Palas, Karel. [Nejedlý, Zdeněk. Teréza Nováková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 106–108.

Článek
Palas, Karel. Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 158–160.

Článek
Palas, Karel. Německá studie o staročeské Alexandreidě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 176.

Článek
Palas, Karel. Paměti Matěje Mikšíčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 57–65.

Kapitola
Palas, Karel. Pololidová tvorba Hané a východních Čech. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, s. 13–46.

Kapitola
Palas, Karel. Pololidové básnictví barokní a kancionálová píseň. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, s. 75–86.

Článek
Jeřábek, Dušan; Palas, Karel. Poznámky k novým dějinám české obrozenské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 139–145.

Kapitola
Palas, Karel. Předmluva. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, s. 5–6.