Pavera, Libor

Varianty jmen:

Pavera, Libor (preferováno)
Павера, Либор
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Pavera, Libor. Areál a lingvo-literární vzdělávání na zahraniční (bielsko-białské) slavistice. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 1, s. 19–25.

Článek
Pavera, Libor. Arne Novák a počátky české barokistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 27–34.

Kapitola
Pavera, Libor. Česko-slovenské renesanční paralely : (Fanchaliho sborník a brněnský zlomek milostné lyriky). In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 164–174.

Článek

Kapitola
Pavera, Libor. Étos a etika literárních postav současné slovenské a české prózy (M. Viewegh a P. Weiss). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 177–184.

Článek
Pavera, Libor. František Všetička devadesátiletý. Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 155–162.

Kapitola
Pavera, Libor. In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy : stručná reflexe. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 206–209.

Článek
Pavera, Libor. Interpretace, čtení a prospektiva : (k tématu "historických mutací"). Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. 101–105.

Článek
Pavera, Libor. Intertextualita v praxi: barokní elementy v současné polské poezii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 217–218.

Článek
Pavera, Libor. K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, roč. 53, č. V7, s. 107–112.

Kapitola
Pavera, Libor. K některým současným problémům polské, slovenské a české literární vědy. In: Problémy poetiky. 2006, s. 323–330.

Článek
Pavera, Libor. K postmoderní technologii psaní. Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 133–140.

Článek
Pavera, Libor. K postmoderní technologii psaní. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 1, s. 19–25.

Článek
Pavera, Libor. Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 7–13.

Článek
Pavera, Libor. O umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 191–194.

Článek
Pavera, Libor. Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 107–111.

Článek
Pavera, Libor. Periodization of art and literature : a historical perspective. Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 55–63.

Článek
Pavera, Libor. Poctivá služba literatuře, jejím autorům a vědě o ní. Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 149–160.

Kapitola
Pavera, Libor. Postmoderní podoba jurodivosti. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 117–122.

Článek
Pavera, Libor. Příspěvek k intimitě v nejnovější polské próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 184–185.

Článek
Pavera, Libor. Profesor Jiří Fiala sedmdesátiletý. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 2, s. 205–209.

Článek
Pavera, Libor. Profesorka Bożena Tokarz jubilující. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 119–121.

Článek
Pavera, Libor. Profesorka Marie Sobotková jubilující. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 111–115.