Sedlák, Jiří

Varianty jmen:

Sedlák, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 56.

Článek
Sedlák, Jiří. "Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 194–197.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Aktivní sociální učení. In: Sedlák, Jiří. Otázky sociálního učení. 1984, s. 15–21.

Článek
Sedlák, Jiří. Analýza psychologických publikací z oblasti kádrové a personální práce za léta 1949-1971. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, roč. 25, č. I11, s. 61–66.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. In: Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1974, s. 27–106.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Determination of sensomotoric coordination. In: Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1974, s. 119–123.

Kniha

Článek
Sedlák, Jiří. Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, roč. 19, č. I5, s. 29–36.

Článek
Sedlák, Jiří. Dynamická kladná iradiace a koncentrace podráždění v positivní fázi světelné zrakové stopy : (předběžné sdělení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, roč. 3, č. B2, s. 79–81.

Článek
Sedlák, Jiří. I.A. Bláha jako pedagog. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, roč. 43, č. I28, s. 59–77.

Článek
Sedlák, Jiří. Inocenc Arnošt Bláha jako etik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, roč. 45, č. B43, s. 77–86.

Článek
Dokulil, Miloš. Jak jsem překládal Lockův esej. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, roč. 57, č. B55, s. 101–106.

Článek
Sedlák, Jiří; Koch, Štefan. K buržoazním teoriím sociálního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 133–136.

Článek
Monatová, Lili; Sedlák, Jiří. K otázce vývoje pojmu odvaha u dětí pěti- až sedmiletých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, roč. 6, č. B4, s. 74–77.

Kapitola
Sedlák, Jiří. La détermination de la coordination sensorimotrice. In: Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1974, s. 125–129.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Literatura. In: Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1974, s. 131–141.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Literatura. In: Sedlák, Jiří. Otázky sociálního učení. 1984, s. 293–339.

Článek
Sedlák, Jiří. Mahenovy opravy Balad : k 55. výročí Mahenova úmrtí - 22.5.1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 53–56.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Metodologie a metoda aktivního sociálního učení programového. In: Sedlák, Jiří. Otázky sociálního učení. 1984, s. 49–52.

Článek
Sedlák, Jiří. Metoda výzkumu přesnosti zasahování cíle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 98–102.

Článek
Sedlák, Jiří; Potůček, Ivo; Rukovanská, Ludmila. Modely aktivního sociálního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 111–131.

Článek
Sedlák, Jiří. Modely jako východiska teorie aktivního sociálního učení programového. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, roč. 37, č. I23, s. 67–81.

Článek
Sedlák, Jiří. Některé optické klamy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 103–107.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Obecné otázky senzomotorické koordinace. In: Sedlák, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1974, s. 7–26.

Článek
Sedlák, Jiří. Optická a motorická regulace pohybové koordinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 125–137.

Kapitola
Sedlák, Jiří. Osobnostní hypotetické determinanty aktivního sociálního učení programového. In: Sedlák, Jiří. Otázky sociálního učení. 1984, s. 263–272.