Spurný, Lubomír

Varianty jmen:

Spurný, Lubomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Spurný, Lubomír. Czech Music Semiology. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 2, s. 53–58.

Článek
Spurný, Lubomír. Hábova "Musik der Freiheit" pohledem německy píšící muzikologie. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 171–182.

Článek
Spurný, Lubomír. Heinrich Schenker: teoretik a editor. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 79–87.

Článek
Spurný, Lubomír. The Hába school. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 141–148.

Článek
Spurný, Lubomír; Fančal, Petr. Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 109–120.

Článek
Spurný, Lubomír. Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. 117–129.

Článek
Spurný, Lubomír. Několik poznámek k České moderní hudbě Vladimíra Helferta. Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 171–177.

Článek
Spurný, Lubomír. Rozpaky nad Hábou : příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 207–214.

Článek
Spurný, Lubomír. Schenker in Böhmen : Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 245–252.

Článek
Spurný, Lubomír. Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944). Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 2, s. 17–28.