Spurný, Lubomír

Name variants:

Spurný, Lubomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Spurný, Lubomír. Czech Music Semiology. Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 2, pp. 53–58.

Article
Spurný, Lubomír. Hábova "Musik der Freiheit" pohledem německy píšící muzikologie. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 171–182.

Article
Spurný, Lubomír. Heinrich Schenker: teoretik a editor. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 79–87.

Article
Spurný, Lubomír. The Hába school. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 141–148.

Article
Spurný, Lubomír; Fančal, Petr. Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 109–120.

Article
Spurný, Lubomír. Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 2, pp. 117–129.

Article
Spurný, Lubomír. Několik poznámek k České moderní hudbě Vladimíra Helferta. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 171–177.

Article
Spurný, Lubomír. Rozpaky nad Hábou : příspěvek k dějinám masové písně. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 207–214.

Article
Spurný, Lubomír. Schenker in Böhmen : Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 245–252.

Article
Spurný, Lubomír. Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944). Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 2, pp. 17–28.