Starec, Petr

Varianty jmen:

Starec, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Trojánková, Olga; Kovačiková, Lenka; Frolík, Jan; Starec, Petr; Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 167–183.

Článek
Starec, Petr. K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 27–34.

Článek
Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 443–445.

Článek
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 143–150.

Článek
Starec, Petr. Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-1 na Malém náměstí v Praze. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 121–123.