Starec, Petr

Name variants:

Starec, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Trojánková, Olga; Kovačiková, Lenka; Frolík, Jan; Starec, Petr; Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.

Article
Starec, Petr. K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 27–34.

Article
Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 443–445.

Article
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Starec, Petr. Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-1 na Malém náměstí v Praze. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 121–123.