Tóthová, Štefánia

Varianty jmen:

Tóthová, Štefánia (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Tóthová, Štefánia. K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 339–349.

Článek
Tóthová, Štefánia. Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 125–132.

Článek
Tóthová, Štefánia. Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 393–401.

Článek
Tóthová, Štefánia. Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 83–92.

Článek
Tóthová, Štefánia. Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 443–456.