Tóthová, Štefánia

Name variants:

Tóthová, Štefánia (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Tóthová, Štefánia. K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 339–349.

Article
Tóthová, Štefánia. Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 125–132.

Article
Tóthová, Štefánia. Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 393–401.

Article
Tóthová, Štefánia. Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 83–92.

Article
Tóthová, Štefánia. Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 443–456.