Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica — výsledky archeologických výskumov

Variantní název
Die städtische Denkmalsreservation Banská Štiavnica - Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 125-132
Rozsah
125-132
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Avenarius, A., 1978: Historický výskum Leninovej ulice v Banskej Štiavnici, rukopis – archív ŠÚPS, Bratislava, str. 13, 15.

[2] Chaloupecký, V., 1923: Staré Slovensko, Bratislava, str. 172, p. 688; str. 170, p. 675, 676.

[3] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy, Bratislava, str. 244, p. 120, 121.

[4] Kuka, P., 1964: Praveké osídlenie Banskej Štiavnice a okolia. In: Banská Štiavnica, Banská Bystrica, str. 46-47.

[5] Polla, B., 1958: K problematike vzniku Starého Mesta a Banskej Štiavnice. In: SlA VI-2, Bratislava, str. 453-477.

[6] Schönweitzová, Š., 1971: Komorský dvor v Banskej Štiavnici. In: VČ 20, Bratislava, str. 92-93.

[7] Tóthová, Š. – Vallašek, A., 1980: Z výskumu Trojičného námestia v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky - príroda 1. Bratislava, str. 21-24.