2

Title: Bohemica litteraria
Rok: 2023
Ročník: 26
Číslo: 2
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Studie
Title Document
Poezie na křižovatce : poznámky ke kvantitativním aspektům české poezie v letech 1945–1959 | 7–28
Malínek, Vojtěch
PDF
Český literární internet a modelový recenzent | 29–48
Hartmanová, Pavla
PDF
Analýza samizdatu kvantitativními metodami | 49–65
Romanová, Gabriela
PDF
K legionářské tvorbě Františka Langera | 66–82
Gilk, Erik
PDF
Jana Šrámková (nejen) pro děti | 83–94
Nováková, Luisa
PDF
Rozhledy
Title Document
O čtení a interpretaci pohledem Milana Suchomela | 97–101
Sládek, Ondřej
PDF
Recenze
Title Document
Důstojný návrat Vladislava Vančury | 105–108
Průša, Lukáš
PDF
Zprávy
Title Document
Ohlédnutí za působením mezinárodního Konsorcia literárněvědné bohemistiky | 111–113
Gnot, Anna
PDF
Studentská literárněvědná konference 2023 | 114–119
Zikmund, Jakub
PDF