Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická
ISSN
1211-7013
Variantní název
Politologické studie
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. T, Series politologica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1997-1997
Popis
Politologická řada (řada T) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-7013, byla založena v r. 1997. V rámci řady vyšel pouze jeden svazek.
Ročníky, čísla
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
T1