Advanced search

Searching in title Museologica Brunensia 2013, vol. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 32

Article
Pešková, Jitka. Muzeum a jeho edukační potenciál. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 4–8.

Article
Mikulášková, Monika. Praha–Prag 1900–1945 : město literatury dvou jazyků a mnoha prostředníků. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 52–55.

Article
Technické specifikace a ceník inzerce 2013. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 59.

Article
Veselská, Dana. Muzea a galerie České republiky a pravidelná statistická šetření. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 32–38.

Article
Obrovský, Jan. [Kačírek, Ľuboš; Ragač, Radoslav; Tišliar, Pavol. Múzeum a historické vedy]. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 42–43.

Article
Drobný, Tomáš. Muzejní pedagogika: teorie praxi, praxe teorii : ohlédnutí za workshopem v Přerově. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 56–57.

Article
Moravská galerie v Brně zrušila vstupné do stálých expozic. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 9.

Article
Kapleris, Ignas. Information and communication technologies (ICT) transference in Lithuanian museums. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 16–25.

Article
Dostál, Ondřej. Editorial; redakční rada. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 3.

Article
Nekuža, Petr. The Best in Heritage – recenze mezinárodní konference. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 40–41.

Article
Nekuža, Petr. Muzeum krapinských neandrtálců. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 50–51.

Article
Dolák, Jan. Židovské muzeum v Praze jako Archa paměti. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 43–44.

Article
Mrázová, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 26–31.

Article
Dolák, Jan. Jižní křídlo Špilberku otevřeno. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 45–49.

Article
Kačírek, Ľuboš, Tišliar, Pavol. Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 10–15.

Article
Dolák, Jan. Museum visitor – our addressee. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 4–7.

Article
Vyzinová, Barbora. Vynálezci a vynálezy : Technické muzeum v Brně. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 50–53.

Article
Technické specifikace a ceník inzerce 2013. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 59.

Article
Kačírek, Ľuboš, Tišliar, Pavol. Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 38–39.

Article
Broulíková, Monika. Science centra v České republice : první kroky k interaktivní popularizaci vědy s důrazem na Techmanii. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 32–37.

Article
Mikulášková, Monika. Po stopách moderny s Moravskou galerií v Brně. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 54–57.

Article
Kirsch, Otakar. Dějiny lidského myšlení vs. dějiny institucí? : několik poznámek k problematice historické muzeologie. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 8–14.

Article
Sundijeva, Annèta Al'fredovna. The museum world of Russia: substantiating the concept. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 22–25.

Article
Dolák, Jan. Editorial; redakční rada. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 3.

Article
Rihter, Andreja. Educative – museological seminars of Forum of Slavic Culture. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 40–42.