Advanced search

Searching in title Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Chapter
Bartoňková, Dagmar. Satira menippea nell'opera di Giuliano l'Apostata. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 6–27.

Chapter
Lepilová, Květuše. Рецепция и поэтическое сознание литературы : (европейская методология 1-ой половины 20 века). In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 168–178.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Život protopopa Avvakuma a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele jako uzlové body ve vývoji ruského románu. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 85–109.

Chapter
Fryčer, Jaroslav. L'art et la littérature dans Le Magicien d'Alphonse Esquiros : remarques sur la poétique du roman français à l'époque romantique. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 73–84.

Chapter
Dohnal, Josef. Narušení komunikace mezi literárními postavami u Leonida Andrejeva a Franze Kafky : (na materiálu povídek Gubernátor a Proměna). In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 122–131.

Chapter
Baránková, Drahomíra. Podoba hagiografického "nad"žánru ve II. knize Dialogů Řehoře Velikého. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 28–37.

Chapter
Skutil, Jan. Misijní práce ve střední Evropě podle Conversia Bagoariorum et Carantanorum v protikladu k slovanským pramenům 9. století. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 47–60.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Úvod. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 4–5.

Chapter
Kšicová, Danuše. Итальянское Возрождение в творчестве Д.С. Мережковского. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 110–121.

Chapter
Binová, Galina Pavlovna. Жанровые модификации новейшей русской прозы. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 156–167.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 132–143.

Chapter
Seidl, Ivan. Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema). In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 61–72.

Chapter
Lukavská, Eva. Función del mito en la novelística de Ernesto Sábato. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 144–155.

Chapter
Kopecký, Milan. Putování jako vůdčí motiv literárního díla. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 38–46.