Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2009, vol. 12, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 29

Article
Zelenka, Miloš. Memoáry jako příspěvek k dějinám slavistiky v Rusku. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 167–169.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovinsko-český blok : [úvod]. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 95.

Article
Pospíšil, Ivo. Literární komparatistika, středoevropský kulturní prostor a teorie literárních dějin. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 117–126.

Article
Pokorný, Milan. Mezi izolacionismem a univerzalismem. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 151–153.

Article
Pospíšil, Ivo. Nad materiály sjezdu slavistů, který se nekonal. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 171–172.

Article
Pospíšil, Ivo. Klíčový výzkum tranzitivního teritoria. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 160–164.

Article
Žemberová, Viera. Areálový slavistický výskum a kultúrna pamät strednej Európy. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 158–160.

Article
Dović, Marijan. Literární dějiny středovýchodní Evropy v postnacionální perspektivě. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 109–116.

Article
Kšicová, Danuše. Z karlovarských dopisů I. S. Turgeněva (k 190. výročí narození). Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 53–58.

Article
Bernacki, Marek. Próba hermeneutycznej interpretacji obrazu Otokara Kubína "Zátiší". Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 83–93.

Article
Koron, Alenka. O topografických stanoviscích Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 102–108.

Article
Müllerová, Lenka. Dedikace a její role v paratextové komunikaci. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 67–76.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovenská portrétní monografie Ivana Franka. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 153–155.

Article
Pospíšil, Ivo. Slavistické kolokvium Bělehrad – Brno: počátek nové tradice?. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 165.

Article
Pospíšil, Ivo. Tvořivost, recepce a silueta Dionýze Ďurišina. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 170–171.

Article
Pražák, Richard. Maďarské slovakistické a slavistické studie Róberta Kisse Szemána. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 156–158.

Article
Pospíšil, Ivo. Problémy literární teorie : (nad knihami a koncepcemi). Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 59–65.

Article
Pospíšil, Ivo. Lesja Ukrajinka v jednom svazku. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 169–170.

Article
Pražák, Richard. K jubileu Istvána Frieda. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 143–147.

Article
Štěpán, Ludvík. Przypomnienie wielkiego satyryka. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 3–14.

Article
Pospíšil, Ivo. Disperze a míjení : literatura a její výzkum na prahu nové éry. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 25–39.

Article
Zelenka, Miloš. Střední Evropa v literárněvědné diskusi. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 127–138.

Article
Drsková, Kateřina. O obecné a srovnávací literatuře. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 149–151.

Article
Žemberová, Viera. Metodologické prieniky do súčasného slavistického výskumu. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 77–81.