Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2019, vol. 22, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Article
Odarčenko, Michail. Za Radegastem Parolkem (1920–2019). Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 137–138.

Article
Všetička, František. Česká a polská próza šedesátých let z hlediska kompoziční poetiky. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 125–130.

Article
Čížiková, Zuzana. K otázke česko-slovenskej vzájomnosti u Jána Čajaka. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 69–80.

Article
Slavica litteraria. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 171.

Article
Pokrivčák, Anton, Zelenka, Miloš. Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/ AILC v Macau. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 99–108.

Article
Žemberová, Viera. Albert Marenčin – stretnutia bez návratov. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 131–136.

Article
Mitrićević-Štepanek, Katarina. Srbská monografie o Michalu Ajvazovi. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 143–145.

Article
Aloe, Stefano. Akira Kurosawa's Hakuchi (The Idiot) as a dialogue with Dostoevsky on existence, moral beauty and trauma. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 37–45.

Article
Drozdek, Adam. Spiritual poetry of Ippolit Bogdanovich. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 7–17.

Article
Blaškìv, Oksana. Українсько-єврейські взаємини крізь призму постаті Івана Франка. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 155–158.

Article
Hajdučeková, Ivica. Krst knižnej novinky, alebo, Pod lipovou vetvičkou. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 169–170.

Article
Mikulášek, Alexej, Maiello, Giuseppe, Paučová, Lenka. Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 159–164.

Article
Žemberová, Viera. Prozaik Jozef Horák (1907–1974). Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 117–124.

Article
Pospíšil, Ivo. Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 19–35.

Article
Pospíšil, Ivo. Třikrát ve znamení poezie tří národů. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 139–142.

Article
Zelenka, Miloš. Nové pohledy na P. J. Šafaříka. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 149–150.

Article
Petrović, Aleksandra Korda. Osud srbského překladu knihy Hovory s T.G. Masarykem. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 47–53.

Article
Bónová, Iveta, Jasinská, Lucia. Veda a umenie bez bariér. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 165–166.

Article
Monluçon, Anne-Marie. 1969–1972: Samoská záležitost Zbigniewa Herberta. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 109–116.

Article
Kučera, Petr. Vědkyně, myslitelky a spisovatelky – nový pohled na počátky moderní slovinské kultury. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 146–148.

Article
Matyušová, Zdeňka. Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 151–154.

Article
Zelenka, Miloš. Návrat ke kořenům evropské slavistiky : slovinské sympózium o Matiji Murkovi. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 167–168.