Advanced search

Searching in title Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Chapter
Pospíšil, Ivo. Výběrová bibliografie. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 167–176.

Chapter
Back matter. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. .

Chapter
Pospíšil, Ivo. Obsah. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 3.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Východoslovanský literární celek a ruská literatura. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 11–14.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Kulminace a tranzice ruského románu ke konci 19. století: A. P. Čechov. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 127–131.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Přesahy minulosti: hlubina a okraj. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 143–158.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Nedokončený záměr: Úryvek. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 67–81.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Dovršitel a zakladatel (A. S. Puškin). In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 61–65.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Naturální škola. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 91–101.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Dva autorské typy ruské klasiky a moderny. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 133–136.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Specifikum ruského literárního vývoje. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 15–25.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Literární směry v ruské literatuře 19. století: letmý exkurz. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 43–49.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Úvodem. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 5–9.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Na hraně realismu a moderny: Lev Tolstoj. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 137–141.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Diskuse o jedné knize místo závěru. Ruský kánon 20. století aneb Ruská klasika a moderní literatura: návaznost, nebo hiát? : (Palimpsestičnost ruské literatury). In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 159–166.

Chapter
Front matter. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. .

Chapter
Pospíšil, Ivo. Anomálnost ruského románu. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 83–89.

Chapter
Pospíšil, Ivo. N. S. Leskov jako vývojová spojnice 18., 19. a 20. století. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 117–126.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Gogolovi Starosvětští statkáři a starověký mýtus. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 103–107.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Ruský román a ruské proměny západoevropských žánrových modelů. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 51–60.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Světový autor: trojí Dostojevskij. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 109–116.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Hlubinné počátky "ruského literárního zázraku". In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 27–42.