Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2019, vol. 11, iss. 1-2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Starova, Luan. Luan Starova: Období koz. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 79–85.

Article
Kouba, Miroslav. "Supa ili čorba"? : role polévky v kulinární kultuře Balkánu a střední Evropy. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 28–50.

Article
Slavková, Markéta. The burek as a meal and metaphor : food, migration and identity between "Orient" and "Occident". Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 62–75.

Article
Fatková, Gabriela, Kouba, Miroslav. Pozvání ke stolu. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 5–6.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. .

Article
Budilová, Lenka J., Jakoubek, Marek, Todorova, Maria. "The historian in the archive is like the anthropologist in the field" : an interview with Professor Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign). Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 89–93.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 103–104.

Article
Budilová, Lenka J., Jakoubek, Marek. Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 97–100.

Article
Dečev, Stefan. Stefan Dečev: Obyčejný nebo vídeňský? O dlouhé cestě kozunaku po Dunaji. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 76–78.

Article
Stehlík, Petr. Václav Štěpánek slaví šedesátiny. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 101–102.

Article
Fatková, Gabriela. Holubci, sarmi a šulky : balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 51–61.

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 3.

Article
Bočková, Helena. Kulinární praxe českých Balkánců : gastronomie v rodině, při menšinových akcích, balkánské restaurace. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 7–27.

Article
Fatková, Gabriela. [Ocelák, Radek. Reemigranti: minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR]. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 86–88.