Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2015, vol. 20, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Article
Obsah - Contents. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 3–4.

Article
Geppert, Corinna, Knapp, Mariella, Kilian, Michaela, Katschnig, Tamara. Volba školy pod tlakem reformních snah. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 9–28.

Article
Záleská, Klára. Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 117–132.

Article
Průcha, Jan, Rabušicová, Milada, Pol, Milan. Ohlédnutí: rozhovor s Janem Průchou. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 109–116.

Article
Tůma, František. Spletitá situace na vysokých školách. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 139–144.

Article
Majerčíková, Jana. Sporné aspekty úzkych vzťahov rodiny a školy na začiatku vzdelávania. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 29–44.

Article
Brestovanský, Martin, Sádovská, Anna, Kusý, Peter, Podmanický, Ivan. Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 67–83.

Article
Rabušicová, Milada. Výlet s ERIHEM : editorial. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Front matter. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. .

Article
Čejková, Ingrid. Když se řekne žákovská knížka. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 133–137.

Article
Rabušicová, Milada, Kamanová, Lenka, Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 85–108.

Article
Back matter. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. .

Article
Šťastný, Vít. Fenomén soukromého doučování pohledem společenskovědních disciplín a teorií. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 45–66.