Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1966, vol. 15, iss. E11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 61

Article
Bartoněk, Antonín. [Caskey, John Langdon. Greece, Crete and the Aegean islands in the early Bronze Age]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 152–154.

Article
Pelikán, Oldřich. Zur nordpannonischen Limes-Skulptur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 89–102.

Article
Štelcl, Jindřich, Malina, Jaroslav, Marešová, Kristina. Zpráva o petrografickém výzkumu kamenných nástrojů z Plavče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 123–125.

Article
Prutký, Čeněk. Fragment einer römischen Wasserleitungsröhre ohne Inschrift. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 115–116.

Article
Tribula, Jaroslav. Raně středověké slovanské studny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 59–78.

Article
Hošek, Radislav. [Gründel, Roland. Addenda bibliographica praecipue ad CIL e periodico L'Année épigraphique nominato excerpta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 195–196.

Article
Hošek, Radislav. Mittelalterlicher Menandros aus Moravská Třebová. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 117–122.

Article
Hošek, Radislav. [Wiesner, Joseph. Die Thraker: Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 177–178.

Article
Marešová, Kristina. Žárové hroby z doby římské z Hrubčic (okr. Prostějov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 43–50.

Article
Hošek, Radislav. [Antické novely]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 196–197.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 208–221.

Article
Michna, Pavel. Středověká keramika ve sbírkách Prehistorického ústavu University J.E. Purkyně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 139–141.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Lane, Arthur. Greek pottery]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 195.

Article
Hošek, Radislav. [Kretschmer, Paul; Locker, Ernst. Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 194–195.

Article
Bartoněk, Antonín. [The Cambridge ancient history. Revised edition of Vol. I & II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 148–149.

Article
Bartoněk, Antonín. [Stubbings, Frank Henry. The rise of Mycenaean civilization]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 156–159.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Bárta, Oldřich (ed.). Almanach Velká Morava]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 194.

Article
Bechyňová, Jana. [Procházka, Vladimír. Velkomoravská říše a vývoj politické organisace u slovanských národů: (právněhistorický příspěvek k pracím u příležitosti 1100. výročí slovanské mise)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 192–193.

Article
Pernička, Radko Martin. Zjišťovací výzkum u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově : (první předběžná zpráva). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 142.

Article
Valoch, Karel. Spätpaläolithische Stationen in Raum von Bučovice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 5–14.

Article
Hošek, Radislav. [Abriss der Geschichte antiker Randkulturen. Hrsg. von Wolf-D. von Barloewen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 197–198.

Article
Podborský, Vladimír. Schüsseln mit Mäander- und Girlandenverzierung in der sudmährischen Hallstattzeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 23–36.

Article
Podborský, Vladimír. Halštat školní sbírky v Miroslavi (o. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 125–128.

Article
Opravil, Emanuel. Lesní dřeviny na Pohansku v době říše Velkomoravské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 133–136.

Article
Bartoněk, Antonín. [Blegen, Carl William. Troy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 149–152.