Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1965, vol. 14, iss. E10. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 61

Article
Seznam použitých zkratek - Сокращения - Abkürzungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 411–412.

Article
Beneš, Pavel. Quelques traces de relations entre la Grande Morayie et la Romania danubienne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 257–266.

Article
Pelikán, Oldřich. [Schneider, Ilse. Lingua latina medicinalis: Lateinisches Lehrbuch für Mediziner]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 387–388.

Article
Prutký, Čeněk. [Sidorova, I.M.; Lapina, M.S. Učebnoje posobije po latinskomu jazyku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 387.

Article
Dušková, Sáša. Neznámá křižovnická listina ve formulářové sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 303–311.

Article
Kostomlatský, Samuel. Idiom as instrument of personal approach : is the Greek ἰδίωμα a legitimate begetter of the modern English idiom?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 335–342.

Article
Bechyňová, Jana. [Новые методы в археологии]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 385–387.

Article
Červíček, Pavel. [Bietak, Manfred; Engelmayer, Reinhold. Eine frühdynastische Abri-Siedlung mit Felsbildern aus Sayala-Nubien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 384.

Article
Bartoňková, Dagmar. Uherské písemné prameny o Velké Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 267–276.

Article
Nechutová, Jana. Soupis děl Jaroslava Ludvíkovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 9–20.

Article
Pelikán, Oldřich. [Dobiáš, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 396–398.

Article
Bartoněk, Antonín. Nástin elementárního mykénského hláskosloví a tvarosloví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 29–60.

Article
Pelikán, Oldřich. Intaglio mit Donaureitern. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 193–199.

Article
Dostál, Bořivoj. Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami : příspěvek k datování pohřebiště v Břeclavi-Pohansku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 231–252.

Article
Nechutová, Jana. Bernard z Clairvaux v díle Mikuláše z Drážďan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 313–320.

Article
Podborský, Vladimír. Bohatý hrob únětické kultury z Křepic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 352–354.

Article
Nechutová, Jana. [Kadlec, Jan. L'œuvre [i.e. L'oeuvre] homilétique de Jean de Jenstejn]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 382–383.

Article
Podborský, Vladimír. Sídliště horákovské kultury u Bezkova, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 135–152.

Article
Nechutová, Jana. [Augustinus. Theologische Frühschriften: vom Freien Willen ; Von der wahren Religion. Übersetzt und erläutert von Wilhelm Thimme]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 383–384.

Article
Marešová, Kristina. Keramické depoty doby bronzové v ČSSR a v Rakousku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 117–133.

Article
Češka, Josef. [Dějiny starověku. Za redakce V.N. Ďjakova a S.I. Kovaljova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 377–381.

Article
Malina, Jaroslav. Sondáž na novém laténském sídlišti v Bezkově (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 354–356.

Article
Michna, Pavel. Takzvané "brněnské poháry" ve sbírkách musea v Tišnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 365–366.

Article
Opravil, Emanuel. Výsledky rozboru uhlíků z Bezkova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 154.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Die Religion der Sklaven und Freigelassenen im Lichte der Inschriften aus Moesia Inferior. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 201–207.