Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1986, vol. 35. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 35

Article
Dorovský, Ivan. [Ristovski, Blaže. Kočo Racin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 152–153.

Article
Pospíšil, Ivo. [Baumann, Winfried. Der Widerspenstigen Zähmung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 141–143.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. .

Article
Binová, Galina Pavlovna. [Моторный, В.А. Страницы чешской Ленинианы]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 135–136.

Article
Binová, Galina Pavlovna. [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 146–148.

Article
Jelínková, Jana. Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 127–129.

Article
Smetana, Robert. O Stanislavu Součkovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 119–125.

Article
Pavelka, Jiří. Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 79–88.

Article
Mandát, Jaroslav. Vzpomínka na S.G. Vilinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 125–126.

Article
Suchomel, Milan. Nepravý Dionýsos : mezi literaturou a mytologií : prof. Milanu Kopeckému k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 63–72.

Article
Kopecký, Milan. Problémy "Nového Jungmanna". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 113–117.

Article
Pešta, Pavel. Zbav mě mé tesknosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 132–134.

Article
Dorovský, Ivan. [Miladinova, Brata. Ljudske pesmi v slovenskem prevodu Štefana Kociančiča]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 150.

Article
Binová, Galina Pavlovna. B твopчecкoй лaбopaтopии B. Шyкшинa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 29–44.

Article
Palas, Karel. [Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 134–135.

Article
Pelikán, Jarmil. [Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej 1805-1939]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 148–150.

Article
Munzar, Jiří. K pohádkovým látkám v moderním dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 107–111.

Article
Kudělka, Viktor. [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 136–138.

Article
Dorovský, Ivan. [Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 151–152.

Article
Pešta, Pavel. [Kšicová, Danuše. Poéma za romantismu a novoromantismu : české paralely]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 143–145.

Article
Obsah - Soderžanije - Contents - Inhalt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 157–158.

Article
Dorovský, Ivan. Recepce díla Mihaila Laliće v Československu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 99–105.

Article
Minárik, Jozef. Písně nové Jána Silvána : prof. Milanovi Kopeckému k 60. narodeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 89–98.

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. .

Article
Dohnal, Josef. Filozoficko-estetická koncepce osobnosti v díle Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 55–62.