Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2005, vol. 54, iss. C52. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Kalhous, David. Čeští velmoži 10. věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 5–13.

Article
Bárta, Stanislav. Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 27–55.

Article
Sedlák, Petr. Židé a židovská otázka v českých zemích v letech 1945-1948. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 133–148.

Article
Nečasová, Denisa. České ženy na cestě k volebnímu právu na stránkách ženského tisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 119–132.

Article
Hanuš, Jiří. Římskokatolická církev v Československu 1948-1989 : pokus o zachycení vnitřního směřování české církve. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 171–190.

Article
Bar, Přemysl. Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 57–71.

Article
Svoboda, Libor. Císař Ferdinand III., Bohdan Chmelnyckyj a podunajská knížectví : neznámá kapitola v dějinách habsbursko-ukrajinských vztahů v padesátých let 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 83–96.

Article
Smékalová, Anna. Jarloch a tzv. Ansbert, aneb, Nesmělá návštěva v tvůrčí dílně prvního milevského opata. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 15–25.

Article
Boček, Pavel, Hanuš, Jiří. Rudolf Holinka: historik klidného, racionálního úsudku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 149–169.

Article
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 191–225.

Article
Petlach, Vladimír. Pokusy o prosazeni vivente rege v polsko-litevském soustátí na sejmu v roce 1661. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 97–117.

Article
Boček, Pavel. Kdy skončilo tatarské jho na Rusi?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 73–82.